Oceniany Urząd

Moja ostatnia wizyta w Urzędzie dotyczyła spraw

Dalej

Ocena obsługi podczas załatwianej sprawy

1. Wizerunek Urzędu i Urzędnika

 
całkowicie się
nie zgadzam
całkowicie się
zgadzam
1 2 3 4 5 6
1.1. Urząd - pomieszczenia i toalety są czyste i zadbane
1.2. Oznakowanie Urzędu i pomieszczeń jest czytelne
1.3. Wizerunek Urzędników nie budzi moich zastrzeżeń
 
 
nieważny
najważniejszy
1 2 3 4 5 6
1.4. Jak ważny jest dla Pana/Pani WIZERUNEK URZĘDU I URZĘDNIKA?
 

2. Indywidualne podejście do Klienta

 
całkowicie się
nie zgadzam
całkowicie się
zgadzam
1 2 3 4 5 6
2.1. Urzędnicy odnoszą się do mnie z szacunkiem i cierpliwością
2.2. Urzędnicy okazują mi szczerą uwagę
2.3. Urzędnicy są mili i uprzejmi w kontaktach ze mną
 
 
nieważny
najważniejszy
1 2 3 4 5 6
2.4. Jak ważne jest dla Pana/Pani INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA
 

3. Szybkość obsługi

 
całkowicie się
nie zgadzam
całkowicie się
zgadzam
1 2 3 4 5 6
3.1. Urzędnicy dokładają wszelkich starań, aby załatwić sprawę szybko
3.2. Urzędnicy informują mnie o terminie realizacji usługi
3.3. Szybkość obsługi nie budzi moich zastrzeżeń
 
 
nieważny
najważniejszy
1 2 3 4 5 6
3.4. Jak ważna jest dla Pana/Pani SZYBKOŚĆ OBSŁUG I GOTOWOŚĆ POMOCY?
 

Dalej

Wstecz

Ocena jakości obsługi podczas wizyty w Urzędzie c.d.

4. Kompetencje Urzędników

 
całkowicie się
nie zgadzam
całkowicie się
zgadzam
1 2 3 4 5 6
4.1. Urzędnicy posiadają niezbędną wiedzę merytoryczną
4.2. Urzędnicy posiadają odpowiednie umiejętności praktyczne
4.3. Urzędnicy postępują etycznie w załatwieniu mojej sprawy
 
 
nieważny
najważniejszy
1 2 3 4 5 6
4.4. Jak ważne są dla Pana/Pani KOMPETENCJE URZĘDNIKÓW?
 

5. Fachowość obsługi

 
całkowicie się
nie zgadzam
całkowicie się
zgadzam
1 2 3 4 5 6
5.1. Jestem informowany/a o przebiegu mojej sprawy
5.2. Urzędnicy świadczą usługi fachowo i z dużą starannością
5.3. Dokumentacja mojej sprawy jest przejrzysta i nie zawiera błędów
 
 
nieważny
najważniejszy
1 2 3 4 5 6
5.4. Jak ważna jest dla Pana/Pani RZETELNOŚĆ OBSŁUGI?
 

Dalej

Wstecz

Kompleksowa ocena Urzędu

Satysfakcja ogólna

 
bardzo
niezadowolony
bardzo
zadowolony
1 2 3 4 5 6
Jak bardzo jest Pan/Pani zadowolony/a z jakości świadczonych usług przez nasz Urząd?

Dalej

Wstecz

Metryka

Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Status zawodowy:

Wstecz